Lokasi Blog Baru http://blog.rohaza.com

April 18, 2008

C++ Programming : Kenapa Teknologi Objek

Jangkaan:
- Mengurangkan masa, kompleksiti dan kos pembangunan serta penyelenggaraan perisian sistem.
- Mengurangkan masa untuk disesuaikan dengan sistem sedia ada( tindakan yang cepat untuk mengubah persekitaran bisnes), fleksibel dan boleh guna semula.
-meningkatkan kebolehpercayaan sistem.

Kenapa sistem C++:
-c++ menyokong penulisan aturcara yang berkualiti tinggi(sokong pendekatan objek).
-c++ digunakan oleh ramai pengaturcara dalam setiap domain aplikasi.
* penggunaan ini disokong oleh beratus-ratus(mungkin beribu) pustaka.
* beratus-ratus buku, jurnal-jurnal teknikal, banyak seminar.

Domain aplikasi:
- pengaturcaraan sistem: sistem pengoperasi(OS), pemacu perkakasan(device driver). Di sini manipulasi perkakasan secara masa-nyata adalah penting.

0 comments:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template