Lokasi Blog Baru http://blog.rohaza.com

April 18, 2008

Penyakit Rohani

Penyakit Rohani

Sebuah hadis yang menjadi pesanan
Rasulullahs. a.w kepada Saidina Ali r.a:

"Wahai Ali, setiap sesuatu pasti ada
penyakitnya: Penyakit bicara adalah
bohong, penyakit ilmu adalah lupa,
penyakit ibadah adalah riak,penyakit
akhlak mulia adalah kagum kepada diri
sendiri, penyakit beraniadalah
menyerang, penyakit dermawan adalah
mengungkap pemberian,penyakit tampan
adalah sombong, penyakit bangsawan
adalah membanggakandiri, penyakit malu
adalah lemah, penyakit mulia adalah
menyombongkandiri, penyakit kaya adalah
kikir, penyakit royal adalah hidup mewah
danpenyakit agama adalah nafsu yang
diperturutkan. .."

Ketika berwasiat kepada Ali bin Abi
Thalib r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:
"Wahai Ali, orang yang riak itu
mempunyai tiga ciri iaitu:

1. Rajin beribadat ketika dilihat orang.

2. Malas ketika sendirian.

3. Ingin mendapat pujian dalam segala
perkara.

Wahai Ali, jika engkau dipuji orang,
maka berdoalah: "Ya Allah,jadikanlah
diriku lebih baik daripada yang
dikatakannya, ampunilah dosa- dosaku
yang tersembunyi darinya dan janganlah
kata-katanya mengakibatkan seksaan
bagiku..."

Ketika ditanya bagaimanacara mengubati
hati yang sedang resah dan gundah
gulana, Ibnu Mas'udr.a berkata:
"Dengarkanlah bacaan al-Quran atau
datanglah ke majlis zikir atau pergilah
ke tempat yang sunyi untuk berkhalwat
dengan Allah s.w.t.

Jika belum terubat juga, maka mintalah
kepada Allah s.w.t hati yang lain kerana
sesungguhnya hati yang kamu pakai bukan
lagi hatimu...."

0 comments:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template