Lokasi Blog Baru http://blog.rohaza.com

March 3, 2008

Java - Amali 2

//Amali 2
//Penggunaan JOptionPane untuk memaparkan banyak baris dalam dialog box.

import javax.swing.JOptionPane;
public class Dialog1
{
public static void main(String args[])
{
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Pengaturcaraan JAVA \namat menyeronokkan");
}
}

0 comments:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template