Lokasi Blog Baru http://blog.rohaza.com

April 14, 2008

Tugasan 2 - Computer Ethic

ETIKA BERKOMPUTER
TTML1143 / KCT1043


TUGASAN 2 (BERKUMPULAN)


Setiap kumpulan dikehendaki menyempurnakan tajuk yang telah ditetapkan dan menyempurnakan tugasan berikut:

1. Persendirian.(Kumpulan yang diketuai oleh Shivaliny)
2. Masyarakat Elektronik (Andrew and group)
3. Penapisan dan Capaian Maklumat (Spark and group)
4. Pemilikan harta intelek
5. Undang-undang dan isu semasa.


Setiap kumpulan akan mempersembahkan tugasan mereka pada setiap kali kuliah yang akan diplih secara rawak.

Setiap kumpulan juga dikendaki menghantar hasil persembahan mereka dalam bentuk soft copy ke alamat rohaza@yahoo.com sehari selepas pembentangan dibuat.

Pembahagian markah adalah seperti berikut:

  • Pembentangan (gunakan kreativiti anda) - 50 markah
  • hasil perbentangan (soft copy) - 50 markah


Harap maklum

0 comments:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template